බ්ලැක් ඕප්ස්

ඉංග්රීසි යටතේ හැඳින්වෙන රහසිගත ව්යාපෘති කළු පැහැති එක්සත් ජනපදය සිය වාර්ෂික අයවැය සැලකිය යුතු කොටසක් වැය කරන ස්ථානයකි. මුදල් වියදම් කරන ආකාරය හරියටම දන්නේ නැත. නිල වශයෙන්, ඔවුන් යුද අවි සඳහා නව ආයුධ සහ නව තාක්ෂණයන් ලෙස සැලකේ.

කෙසේ වෙතත්, සෙමෙන් මතුපිටට එන තොරතුරුවලට අනුව, සිංහයාගේ කාර්යය ඉටු කරනු ලබන්නේ පිටසක්වළ තාක්‍ෂණයේ භූමිකාවෙනි - ඒවායේ ප්‍රතිලෝම ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ මිලිටරිය සඳහා වන යෙදුම් සහ සුවිශේෂී ලෙස සිවිල් අංශය.