ඇත්ත කතාව

අද දින අපට ඉදිරිපත් කර ඇති පරිදි බයිබල් කතන්දර බොහෝ විට සත්‍ය ඉතිහාසයේ පිළිබිඹුවක් පමණි. බයිබලය පොත් පොතක් ලෙස හැඳින්වුවද - ආරම්භයේ සිටම එහි අන්තර්ගතය නොවෙනස්ව පැවතුනද, වඩාත් සමීපව විමසා බැලීමෙන් සනාථ වන්නේ එහි අන්තර්ගතය ඔවුන්ගේ කාලයේ දේශපාලන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා කාලයාගේ ඇවෑමෙන් කිහිප වතාවක්ම වෙනස් කර පිරිපහදු කර ඇති බවයි.

මුල්ම සංස්කරණයේ හෝ වඩා හොඳයි, බයිබලය මවා ඇති ලිපි ලේඛන සොයාගත හැකි නම් එය ආගමික ව්යුහයන් සඳහා නිතරම ගිනි පෙත්තකි. අපගේ අදහස අපගේ මුතුන් මිත්තන් සමග එකඟ වනවාද නැද්ද යන්න කණගාටුවට කරුණකි.

රෝමයේ කවුන්සිලයේ 382 AC හි දේශපාලන කප්පාදුවක් සහිතව පිළිගත් පිළිගත් ග්රන්ථ සහ තීරණය කර තිබිණි. ඉතිහාසයේ අවසාන මුසාකරනය නොවූ අය බොහෝ විට ආත්මිකව අධ්යාත්මික හා අධ්යාත්මික පරිවර්ථනයන් ය. වර්තමාන ඉගැන්වීම් සමග බොහෝ දේ ඇත. සාමූහිකව, ඔවුන් සමහර විට හැඳින්වෙන්නේ මිනිහෙක්.