සාමාන්ය ව්යාපාර නියමයන්

I. හඳුන්වාදීමේ විධිවිධාන

I.1 මෙම ව්‍යාපාරික කොන්දේසි මිලදී ගැනීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2079 89 සහ සෙ. සංශෝධිත (මෙතැන් සිට සිවිල් සංග්‍රහය හෝ NOZ) පනත අංක 2012/XNUMX, මෙම වෙබ් අඩවියේ ඊ-සාප්පුව තුළ (මෙතැන් සිට මිලදී ගැනීමේ විෂය) ගෙවන සේවා සහ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම යන විෂයය වේ. පාර්ශවයන්, ක්රියාකරු විකිණුම්කරු ලෙස සහ ගැනුම්කරුවන් ලෙස ඇණවුම් කිරීම, වෙබ් අඩවි ඔස්සේ අවසන් වේ www.suenee.cz බිල්පත් පිරවීම සහ නියෝගයක් යැවීම.

I.2 මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි ගැනුම්කරුවන්ගේ සහ විකුණුම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් තවදුරටත් අර්ථ දක්වයි ක්රියාකරු මෙම වෙබ් අඩවි වල

මිලදී ගැනීමේ කොන්ත්රාත්තුව මගින් ආවරණය නො කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන්, 1 වගන්තිය මෙම ව්යාපාරික නියමයන් හා කොන්දේසි මෙම සිවිල් සම්බන්ධීකරණ හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීති යටතේ මෙම සම්බන්ධතාවය පාලනය වේ.

I.3 ගෙවන ලද භාණ්ඩ සහ පරිවර්තනවලදී එය වලංගු වේමිලදී ගැනීමේ මාතෘකාව බුද්ධිමය දේපල නිෂ්පාදනයක් වන අතර, එබැවින් කතෘගේ අනුමැතියකින් තොරව එහි බෙදා හැරීම හෝ තෙවන පාර්ශවයන්ට සැපයීම තහනම් වේ. මිලදී ගැනීමේ කොන්ත්රාත්තුව නිමා කර ගැනීමෙන්, මිලදී ගන්නා තැනැත්තාගෙන් යම් තොරතුරක් භාවිතා කිරීම සහ එහි සාර්ථකත්වය හෝ අසාර්ථකත්වය වන්නේ මිලදී ගන්නා තැනැත්තා පමණක් වන අතර කර්තෘට ඔවුන් වගකිව යුතු නැත. එවැනි මිලදී ගැනීමේ විෂයයක් තුළ, ගැනුම්කරුවන් හට තෙවන පාර්ශවීය නිෂ්පාදන හෝ සේවා පිළිබඳ තොරතුරු සොයාගත හැකිය. මෙම තොරතුරු නිර්දේශ කිරීමක් පමණක් වන අතර විෂය පිළිබඳ අදහසක් ඇත.

II. නියෝගය

II මෙම ලිපිනයේ දී ඇණවුම් සම්බන්ධ සියලු තොරතුරුවල ඔහු දැනගත් බව ගැනුම්කරු ප්රකාශ කරයි www.suenee.cz. විද්යුත් තැපෑලෙන් ආකෘති පත්රය වෙබ් අඩවිය හරහා පුරවා මිල දී ගැනුම්කරු විසින් මිලදී ගනු ලැබේ ./නියෝග හෝ තෝරාගත් වෙබ් ලිපි යටතේ. ඇණවුම යැවීමට පෙර එය පරීක්ෂා කර එය නිවැරදි කිරීමට ගැනුම්කරු බැඳී සිටී. යවන ලද ඇණවුම නීත්‍යානුකූල වන අතර ගැනුම්කරුට සහ විකුණන්නාට අන්‍යෝන්‍ය අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් ඇත, එනම් විකිණුම්කරු ගැනුම්කරුට මිලදී ගැනීමේ පරමාර්ථය ලබා දීමට කටයුතු කරන අතර ගැනුම්කරු මිලදී ගැනීමේ මිල ගෙවීමට භාර ගනී. ඇණවුම යැවීමෙන්, ගැනුම්කරු වෙබ් අඩවියේ මිලදී ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරික කොන්දේසි කියවා ඇති බව සනාථ කරයි සාමාන්ය ව්යාපාර නියමයන්, ඔහු ඔවුන් සමග එකඟ වේ. මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි මෙම මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමෙහි අන්තර්ගත වන අංගයක් වන අතර, එය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් හා ඇණවුම යැවීමෙන් වසා ඇත.

III. මිලදී ගැනීමේ මිල, බදු ලියවිල්ල

III.1 ඇණවුම නැවත සකස් කිරීමේදී සහ වෙබ් ලිපිනයෙහි ./නියෝග ඔබට ලබා දෙන භාණ්ඩ හෝ සේවා සඳහා අවසාන මිල සොයාගත හැකිය. විකුණුම්කරු වැට් බදුකරු නොවේ. මිල ඉතාමත්ම අවසන්.

III.2 ඉන්වොයිසිය: මිලදී ගැනීමේ කොන්ත්රාත්තුව යටතේ සිදු කරනු ලබන ගෙවීම් ක්රියාත්මක කිරීම පිණිස, විකුණන්නාගේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ සාධක ලෙස විකුණුම්කරුට ඉන්වොයිසියක් නිකුත් කළ යුතුය. බැංකු ගෙවීම් මගින් ගෙවීම් කරනු ලැබේ.

IV. ගෙවීම් ක්රමය සහ ආකෘතිය

IV. 1 ගෙවීමේ ක්රමය: ගෙවුම් ක්රම ගෙවීම් පද්ධතියට සම්බන්ධ වේ GOPAY sroආරක්ෂිත ගෙවුම් කාඞ්පත් පිළිගැනීම සහ අන්තර්ජාල බැංකු හුවමාරු තාක්ෂණය සපයයි. සුරක්ෂිත හා විශ්වාසනීය නාලිකාවක් භාවිතයෙන් විද්යුත් බැංකුකරණය සඳහා ඔබේ ක්රෙඩිට් කාඩ්, ක්රෙඩිට් කාඩ් සහ මුරපදය ඇතුළත් කරන්න GOPAY sro ගෙවීම් දොරටුව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පමණක් හවුල් වීම GOPAY sro

IV. 2 ගෙවීම් විකල්ප:

  1. විකුණන්නාගේ ඔටුන්න ගිණුමට බැංකු මාරු කිරීම.
  2. මාර්ගගත ගෙවුම් කාඩ්පත: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 ගෙවීමේ ආකාරය: ගෙවීම් කළ හැක්කේ එක් වරක් පමණි. වාරික ගෙවීම් කළ නොහැක.

V. කොන්ත්රාත්තුව ආපසු ගැනීම - පැමිණිලි කිරීමේ ක්රියාපටිපාටිය

V.1a Za සේවා සපයනු ලබයි  වෙළෙන්දා තෘප්තිමත් බව සහතික කරයි දින 14 ක් ඇතුළත මුදල් ආපසු ගෙවීමේ සහතිකය. මෙම කාල සීමාව තුළ, කිසිම හේතුවක් තොරව මෙම ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමට ඔබට අයිතියක් ඇති අතර, මිලදී ගැනීමේ අයිතමය ලබා ගැනීමෙන් දින සිට ක්රියාත්මක වන දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි ආපසු ගැනීමේ කාලය ඇරඹේ.

V.1b විකිණුම්කරු ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩ නීතියට අනුව ඇපයක් සහිතව සහතික කරයි. වෙලාවට 14 දින කිසියම් හේතුවක් තොරව මෙම කොන්ත්රාත්තුව වෙතින් ඉවත් වීමට ඔබට අයිතියක් ඇති අතර, සියළු උපාංග ඇතුළු සිය මුල් ඇසුරුමේ දී භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමෙන් පසුව භාණ්ඩය ලබා ගැනීමෙන් පසුව ආපසු ගැනීමේ කාලය ආරම්භ වීමට පටන් ගනියි.

V.2 ආපසු ගැනීමේ අයිතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අරමුණ සඳහා, ඔබ විසින් මෙම ගිවිසුමේ අවලංගු කිරීම විකුණුම්කරුට දැනුම් දිය යුතුය (ඒකීයව ඔබගේ තැපැල් සේවා සැපයුම්කරුගෙන්, ෆැක්ස් හෝ ඊමේල් මගින් යැවූ ලිපියක් මගින්). ඔබ ඉවත් කරන ලද ආකෘතිය භාවිතා කළ හැකිය, නමුත් එය ඔබගේ වගකීමක් නොවේ.

V.3 ආපසු ගැනීමේ කාල පරිච්ජේදය අනුගමනය කිරීම සඳහා අදාළ කාලසීමාව අවසන් වීමට පෙර ආපසු ගැනීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට ප්රමාණවත්ය.

V.4 ආපසු ගැනීමේ ප්රතිඵල

 1. ඔබ මෙම කොන්ත්රාත්තුව ඉවත් නම්, අපි අනිසි ප්රමාදයකින් තොරව, 14 දින තුළ අපි, අප විසින් ඔබට මේ වන විට ලැබී ඇති බව සියලු ගෙවීම් භාර දෙන ලද වියදම් ඇතුළුව, (ඔබ ප්රතිඵලයක් ලෙස දරන ලද අතිරේක වියදම් හැර ඉවත් ඔබේ දැනුම් තේරුම් විට දින සිට ආපසු දරු ප්රසූතිය තෝරාගත් ක්රමය) අප විසින් ඉදිරිපත් සම්මත භාර දෙන අවම මිල අධික වර්ගය වඩා වෙනස් බව. ඔබ ප්රකාශිතව (අ) එකඟ එසේ කර නොමැති නම්, පළමු ගනුදෙනුව සඳහා (අ) භාවිතා ගෙවීමේ එම ක්රම යොදා ප්රතිපූර්ණය කිරීම. කෙසේ වෙතත්, ඔබට කිසිදු අතිරේක පිරිවැයක් දරා නැත. ගෙවීම් ආපසු හැරී භාණ්ඩ ලබා ගැනීමෙන් පසු, හෝ ඔබ භාණ්ඩ පළමු එන යන දෙකෙන් (අ) ආපසු යවා බව ඔප්පු නම්.
 2. භාණ්ඩ ආපසු ලබා ගැනීමේදී ඔබ සෘජු වියදම් දරනු ඇත. භාණ්ඩයේ ස්වභාවය හා ලක්ෂණ අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය භාණ්ඩ හැරුණු කොට භාණ්ඩයේ වටිනාකම අහිමිවීම සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය.

V.5 ආපසු ගැනීමේ ආකෘතිය (මෙම පෝරමය පුරවා නැවත එම කොන්ත්රාත්තුවෙන් ඉවත්වීමට අවශ්ය නම් පමණි)

 1. ආපසු ගැනීමේ නිවේදනය
 2. ලබන්නා (මෙහි ඇති නම, වාසගම, ලිපිනය සහ ඊ-මේල් ලිපිනය මෙහි ඇතුළත් වේ):
 3. මම මෙමගින් (*) මෙම භාණ්ඩය සඳහා මිළදී ගැනීමේ ගිවිසුමට අනුව (*) මම ඉවත් කරමි.
 4. නියෝගය (*) / ලැබීමේ දිනය (*)
 5. පාරිභෝගිකයාගේ / පාරිභෝගිකයින්ගේ නම සහ වාසගම
 6. පාරිභෝගික / පාරිභෝගික ලිපිනය
 7. පාරිභෝගික / පාරිභෝගිකයන්ගේ අත්සන (මෙම ආකෘතිය කඩදාසි ආකාරයෙන් යවනු ලැබුවහොත් පමණි)
 8. දිනය (*) සුදුසු පරිදි මකා දැමීම හෝ දත්ත පිරවීම.

V.6 ඉවත්ව යාම විද්යුත් තැපෑලෙන් සිදු කළ හැකිය ක්රියාකරු, මෙම පිටු වල ලැයිස්තුගත කර ඇති විකුණුම්කරුගේ ලිපිනය වෙත ලිවීම ක්රියාකරු, සෑම විටම ගැනුම්කරු කොන්ත්රාත්තුවෙන් ඉවත් වන බවට ප්රකාශයක් සහ ඉන්වොයිසිය - බදු ලේඛනයේ පිටපතක් සමඟ. අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගත් භාණ්ඩයේ මිලදී ගැනීමේ මිලට අනුරූප වන මුදලක් සහිත ගැනුම්කරුට ණය සටහනක් යවනු ලැබේ. කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් ඉවත් වීමත් සමඟ විද්‍යුත් තැපෑල ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් දින 30 කට නොඅඩු මුදල ආපසු ගෙවනු ලැබේ.

VI. වගකීම

වෙබ් අන්තර්ගත සඳහා VI.1 වගකීමපූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව වෙබ් අඩවි යාවත්කාලීන කළ හැකිය.

VII. දත්ත ආරක්ෂණය

VII.1 විකුණුම්කරුගේ ප්රකාශය: විකුණුම්කරු ගැනුම්කරුගේ පුද්ගලික සහ ආයතනික දත්තවල රහස්‍ය ස්වභාවයට පූර්ණ ගෞරවය දැක්වීමට කටයුතු කරයි, ඒවා අනවසර ප්‍රවේශයට එරෙහිව සුරක්ෂිත කර ඇති අතර අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් ආරක්ෂා වේ. ඔබ යෙදුම තුළ ඇතුළත් කරන තොරතුරු ගැනුම්කරු හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. අවශ්‍ය ගිණුම්කරණ මෙහෙයුම්, බදු ලේඛන නිකුත් කිරීම, මුදල් නොවන ගෙවීම් හඳුනා ගැනීම සහ ගැනුම්කරු සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම ඇතුළුව සමස්ත ගනුදෙනුව සිදු කිරීමට ඒවා භාවිතා වේ.

VII.2 අපචාර එරෙහිව දැඩි ආරක්ෂක සමඟ දත්ත අදාල ගැනුම්කරුට සඳහා හා සෙසු කටයුතු සඳහා සවිස්තර දත්ත සහ මිලදී ගැනීමේ දත්ත ගබඩා කර ඇති සහ තෙවන පාර්ශවයක් සඳහා ලබා නැහැ.

VII.3 ඉල්ලීම පරිදි, අපි ඔබ පෞද්ගලිකව ඔබව සටහන් කර ගන්නේ කෙසේද සහ අප විසින් ලිඛිතව දැනුම් දෙනු ලැබේ. නිරවද්යතාව සහ කාලෝචිතභාවය සහතික කිරීමට අපගේ උත්සාහයන් තිබියදීත්, වැරදි තොරතුරු අප වාර්තා කර ඇත්නම්, අපි එය ඉල්ලීමක් කරනු ඇත.

VII.4 පරීක්ෂා කරන්න

 1. අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ගැන ඔබ දැනුවත් කිරීමට හෝ ඔබ ගැන ඔවුන් සිතන දේ සොයා ගැනීමට ඔබගේ තොරතුරු භාවිතා කිරීමට අපට අවශ්යයි. එවන් සිදුවීම් සඳහා සහභාගි වීම, ස්වභාවයෙන්ම ස්වේච්ඡාවෙන්. ඔබ ඔවුන් සමග එකඟ නොවන්නේ නම්, එම දත්ත අවහිර කිරීමට ඕනෑම අවස්ථාවක අපට අපට කියන්න පුළුවන්.

VII.5 පෞද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තියේ සම්පූර්ණ වචන පිටුවෙහි සොයාගත හැකිය පුද්ගලික ප්රතිපත්තිය

VIII. අවසන් විධිවිධාන

VIII.1 පාරිබෝගිකයින්ගේ හැසිරීම් රටාවෙහි පැවැත්ම, ස්වභාවය සහ කොන්දේසි පිළිබඳ ඇඟවීම පැමිණිල්ලක් අධීක්ෂකයකුට හෝ රාජ්ය සුපරීක්ෂකයකු වෙත යොමු කළ හැකිද යන්න ඇතුළත් කරන්න

 1. උසාවියෙන් පිටත ආරවුල් සමථයකට පත් කිරීම, විශේෂයෙන් මැදිහත්වීම හෝ බේරුම්කරණය හරහා; මේ ආකාරයෙන් ආරවුල් විසඳීම පදනම් වන්නේ දෙපාර්ශවයේම ස්වේච්ඡා සහභාගීත්වය, වාස්තවිකත්වය සහ නඩු විභාගයේ අපක්ෂපාතීත්වය මත ය.
 2. රාජ්‍ය පරිපාලනයේ අධීක්ෂණ හා පාලන ආයතනය වන්නේ චෙක් වෙළඳ පරීක්ෂණ අධිකාරියයි. විශේෂ නීති රෙගුලාසි මගින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබුවහොත් මිස, චෙක් වෙළඳ පරීක්ෂණ අධිකාරිය විසින් අභ්‍යන්තර වෙළඳපොළට නිෂ්පාදන හා භාණ්ඩ විකිණීම හෝ සැපයීම, සේවා සැපයීම හෝ වෙනත් සමාන ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම, පාරිභෝගික ණය හෝ මෙහෙයුම් වෙළඳපොළවල් සැපයීම, පාලනය කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම. පරිපාලන කාර්යාලය (වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු චෙක් වෙළඳ පරීක්ෂණ අධිකාරියේ අංක 64/1986 කොල්. හි දක්වා ඇත).

VIII.2 කාර්යක්ෂමතාව

 1. මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි දිනට ක්රියාත්මක වේ 20.02.2017. තොරතුරු වෙබ් අඩවි හරහා සන්නිවේදනය කෙරේ www.suenee.cz හෝ වෙනත් තොරතුරු නාලිකා, සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යුත් තැපෑලෙන්. මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි වෙනස් කිරීමේ අයිතිය විකිණුම්කරු සතුය. නියමයන් සහ කොන්දේසි වල සෑම නව අනුවාදයක්ම වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය www.suenee.cz සහ බලපැවැත්වෙන දිනය සමඟ සලකුණු කර ඇත. සියලුම ඇණවුම් සැමවිටම පාලනය වන්නේ නියමයන් සහ කොන්දේසි වල වර්තමාන අනුවාදය මගිනි.