අඟහරු මත ජීවයක්

නිල අභ්‍යවකාශ වැඩසටහන කියා සිටින්නේ මේ වන විට අඟහරු ග්‍රහයා මත ස්වයංක්‍රීය ගවේෂණ පමණක් සිදුවී ඇති බවත් අඟහරු වෙත මිනිසුන් සහිත මෙහෙයුම් තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවත්ය. කෙසේ වෙතත්, තොරතුරු සපයන්නන් කියා සිටින්නේ අඟහරු ග්‍රහයා 50 දශකයේ සිට ගමන් කර ඇති බවත්, එහි ඇති කොන්දේසි පෘථිවියේ පවතින තත්වයන්ට වඩා බොහෝ සෙයින් සමාන බවත් ය නාසා ආයතනය පිළිගැනීමට කැමති.