විවාදයක්

ඒක හොඳයි zපෘථිවියේ ඔබේ පාද සමඟ අභ්‍යන්තරව රැඳී සිටින්න, කාසියේ අඳුරු පැත්ත හරහා අධ්‍යාත්මික මාවතක් සොයන අය සිටින බව තේරුම් ගන්න. මෙය ඔවුන් අනුගමනය කිරීමට හෝ ඔවුන් කෙරෙහි අධික අවධානයක් යොමු කිරීමට හේතුවක් නොවේ. නමුත් මෙය අපගේ හදවත් තුළ පවා ස්ථානයක් ඇති බව වටහා ගැනීමට හේතුවකි - අඳුරු එක පවා. එය බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ අප එය හැසිරවිය යුතු ආකාරය මත ය. අප එය පිළිගන්නේ ආදරයෙන් හා ගෞරවනීය දයානුකම්පාවෙන් ද නැතහොත් ප්‍රතිරෝධය හා වෛරය පිළිබඳ හැඟීමකින් ද යන්න.