අන්තර්ගතය භාවිතා කිරීමේ නීති රීති

අන්තර්ගතය සඳහා වගකීම

 1. ලිපියෙහි හෝ සාකච්ඡාවේ අන්තර්ගතය සඳහා කතුවරයා වගකිව යුතුය.
 2. කර්තෘගේ මතය බහුතරයකගේ මතය විය නොහැකි අතර වෙබ් අඩවියේ ක්රියාකාරිත්වය සමග නොගැලපේ.
 3. කර්තෘ "බලන්න" මූලාශ්රය ", පසුව අන්තර්ගතය සඳහා වගකීම භාර ගන්නා ලද ලිපියෙහි මූලාශ්රය වේ.

භාවිතා කරන ලද විශ්වාසවන්තභාවය සහ සම්පත්

 1. ප්රකාශිත ලිපි ස්වකීය නොසැලකිලිමත් සත්ය කාරණීය නිර්මලකම හා සත්යතාව පිළිබඳ කිසිදු සහතිකයක් නොමැතිව සපයනු ලැබේ. සපයන ලද තොරතුරු වල වටිනාකම තමාගේම විනිශ්චය මගින් විනිශ්චය කිරීමට පාඨකයා වෙත ය.
 2. මෙම ලිපි ලේඛනය සඳහා මෙම සම්පත් සපයනු ලැබේ. කර්තෘ සහ ක්රියාකරු යන දෙකම මූලාශ්රය වන මූලාශ්රය හෝ එහි කොටසක් හෝ කොටසක් හෝ සම්බන්ධ නොවේ.

ප්රකාශන හිමිකම කා

 1. "කර්තෘ" යනු ලිපියේ අන්තර්ගතය හෝ ලිපි ලේඛන පරිවර්තකයේ චෙක් / ස්ලොගීජියානු භාෂාවෙන් ලේඛකයා විසින් වේ.
 2. ලිපියේ කර්තෘ කවුළුවෙහි ලැයිස්තුගත කර ඇති පුද්ගලයා වේ කර්තෘවරුන් ලිපිය අවසානයේ. කර්තෘ "බලන්න" මූලාශ්රය ", එවිට සැබෑ කතුවරයා ලිපියේ අවසානයේ ලැයිස්තු ගත කර ඇති මූලාශ්ර සබැඳියෙහි ලැයිස්තුගත කල හැක.
 3. පරිවර්තකයා පරිවර්තනවල විධිමත් නිරවද්යතාව සඳහා වගකිව යුතු නොවේ. පරිවර්තන මූලාශ්රය ලෙස උපුටා දක්වන ලද ලිපිය, තොරතුරු සඳහා පසුබිම් තොරතුරු පමණක් විය හැකි අතර ප්රතිඵලයක් ලෙස කර්තෘගේ අන්තර්ගතය වනු ඇත.

නීති හුවමාරු කිරීම

 1. කිසියම් ලිපියක් අන්තර්ගතය මුල් පිටපතේ මුලික උධෘතියෙන් උපුටා දැක්විය හැක, අපගේ වෙබ් අඩවියෙහි පාඨයේ සම්පූර්ණ පාඨය සමඟ යොමු කිරීමෙනි.
 2. සම්පූර්ණ අන්තර්ගතය වෙනත් වෙබ් අඩවියක බෙදා ගත හැක්කේ පැහැදිලි ලිඛිතව පමණි කතෘගේ අනුමැතිය
 3. කිසියම් ලිපියක් හෝ උපුටනයක් අන්තර්ගතය වෙනස් කළ හෝ සංස්කරණය කළ නොහැක.
 4. ලිපියෙහි අන්තර්ගතයේ තෙවන පාර්ශව දැන්වීම් කිසිවක් ඇතුළත් කළ නොහැක.

සාකච්ඡා රීති

 1. අනවසර දැන්වීම් පනිවිඩ, අපකීර්තිමත් ලිපි සහ / හෝ අගයන් විසින් ලියන ලද දායකත්වයන් මකා දමනු ලැබේ.
 2. සංසද සාකච්ජා අනුගමනය කරන නීති රීති අනුගමනය කරයි සාකච්ඡාව.

යෙදුම විෂය පථය

මෙම නීති සියලුම අඩවිවලට අදාළ වේ: www.suenee.cz, forum.suenee.cz, wiki.suenee.cz, www.ce5.cz a www.pribehsrdce.cz.

කතුවැකිය

මෙම අඩවිවල ඉහළම අධිකාරය වන්නේ ඒවායේ ය ක්රියාකරු. අන්තර්ගත කළමනාකරු යනු ක්රියාකරු වේ බලයලත් අයයි.

සහෙයෝගීතාව

අපි ඔබේ උදව්ව අගය කරමු අන්තර්ගත නිර්මාණ නිර්මාණය සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම

යාවත්කාලීන කරන ලදි: 02.04.2019, 17: 56