ස්ටීවන් ග්රේයර්: කිසිදු ආන්ඩුවකට හෝ ජනාධිපතිට එන්ටී කැමැත්තෙන් හෙළිදරව් නොකරයි

18112x 27. 10. 2018 1 රීඩර්
3 වන ජාත්‍යන්තර සමුළුව Sueneé Universe

ස්ටීවන් ග්රෙයර්: කෙනෙක් ඇහුවා, ඇගැන අපි කොංග්රසය (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය), සෙනේට් සභාව (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය), එක්සත් ජනපද යුද හමුදා, උප සභාපති හා ජනාධිපති නිදහස් කිරීමට මත පවතින සියලු තොරතුරු, ප්රදේශය 51 සහ රහස් ව්යාපෘති රාජ්ය කරන්න හා ඒ නිසා වැඩි සදාතන රහසේ මෙම විකාර සහගත ක්රීඩාව අවසන් කළ හැකි 60 ඉඩ දුන්නේ කොහොමද?

අපි සියල්ලම ක්රියාවලියෙහි කොටසක්

V první řadě je třeba si uvědomit, že už teď jsme my všichni součástí procesu odhalení. My to teď děláme! Za druhé, a to je ඉතා වැදගත්, že každý může poslat svým přátelům, kolegům ze sousedství, aj. Může to poslat zkrátka komukoliv, kdo má účet na Facebook, Twitter nebo jiné sociální síti – dát mu tuhle informaci, mluvit s ní(m) o tom.

එස්.ජී. jsem velmi skeptický k tomu, že by kongres USA nebo americký prezident něco takového udělali. I kdyby bylo uspořádáno skutečné veřejné slyšení se svědky, kteří by vypovídali pravdu, je dost pravděpodobné, že celé slyšení by se zvrhlo v jednu velkou reality show. V té by vyšetřovací komise nic ve finále nevyšetřila, jak už se stalo mnohokrát před tím. Lidé musí být připravení na to, že taková akce může být zmanipulována tajnými službami jako je CIA.

එළිදරව්වේ musí udělat lidé sami. (Musí to jít odspoda, nikoliv od vlády.) A v momentě, kdy dosáhneme kritické hranice kolektivního vědomí, až tehdy můžeme očekávat, že přijde nějaká podpora ze strany vládních kruhů.

දේශපාලනඥයන් එය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ කෙසේද?

සුනීන්: SG v přednáškách často zmiňuje, že mnoho politiků se k této věci staví: To se musí zveřejnit! Já ale chci být až ten druhý, kdo to řekne…

එස්.ජී. myslím si, že otázka vede k myšlence, že Kongres (USA) a prezident (USA) by měli mít oficiální veřejný přístup k těmto සැඟවුනු විශේෂ ව්යාපෘති. Moje zkušenost, kterou mám už od počátku (od 1993) je následující. I když mají tito lidé spoustu kuráže a jsou na těch správných klíčových pozicích ve vládě nebo v Pentagonu, nemají přístup naprosto k ničemu tak citlivému. A pokud se pokusí cokoliv o mimozemšťanech nebo tajných technologických projektech zjistit, jsou okamžitě odpojeni nebo odstaveni na stranu nebo je jim v horším případě vyhrožováno.

Takže otázkou zůstává, jak s tím naložit v demokratickém světě? S tím souvisí celý koncept již několik let běžící kampaně, kterou jsme iniciovali v rámci projektu Sirius අනාවරණයඅප ඇමතූ විට හෙලිකරන්නන්, රහස් සේවා කාර්ය මණ්ඩලය හෝ ගුවන් හමුදාව සහ අප වෙත එවන ලෙස විශ්වාස කටයුතු ලියකියවිලි ලබා දීමට කැමැත්තෙන් සිටින වෙනත් අය.

කීර්තිමත් ව්යාපෘති

එස්.ජී. ඔයා ඒ සියල්ලම තේරුම් ගන්න ඕනා වර්ගීකරණ ව්යාපෘතිආන්ඩුව විසින් පාලනය නොකරන ලද අතර පුරවැසියන් පිළිබඳ දැනුමක් නොමැතිව සිදු කරනු ලබන්නේ නීති විරෝධී ය. එබැවින් ඔවුන්ගේ පැවැත්ම නීත්යානුකූල නොවන බැවින් ඔවුන්ගේ හෙළිදරව් කිරීම් නඩු පවරනු නොලැබේ.

මම එය බොහෝ වර දැක ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, අද්මිරාල් ටොමාස් විල්සන්, රහස් ව්යාපෘතියේ කේත නාමය සහ එහි අංකය. ඔහු වහාම ව්යාපෘතියට දැනුම් දෙන ලෙස ඔහුගේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නේය. අනෙක් අතට, ඔව්, සර්, අපි කවුද කියලා අපි දන්නවා. ඔබ දැනගත යුතු අවසරය අවශ්ය නැත. Spojení bylo přerušeno a telefonní číslo zablokováno. Podobné to bylo s několika dalšími vládními zaměstnanci.

Jinými slovy to znamená, že ten potřebný krok musíme udělat My. My lidé z této země (USA) a ze zemí za mořem, které nás sledují a poslouchají: UK, Australie, Rusko, Česká republika, Slovensko aj. Potřebujeme najít lidi, kteří jsou legitimními důvěryhodnými whistleblowers a kteří budou ochotní jít na veřejnost a udělat to. Budou ochotni zveřejnit pravdu o tom, co se děje v zákulisí.

මම හිතනවා මෙය එකම ආරක්ෂිත මාර්ගයයි, jak by se to mělo stát za použití alternativních medií a sociálních sítí, které jsou k dispozici.

Každý se může stát vlastním vyslancem v rámci vlastní komunity podobně naladěných lidí. Myslím si, že když začnete mluvit o tomto tématu, tak se s tím ve vašem okolí zvedne vlna pozornosti.

ලෝකය පුරා ස්වයංපෝෂිත කුඩා හා විශාල පිරිසක් පොදුවේ CE5 ප්රොටෝකෝලය කෙරෙහි උනන්දු වෙති.

සුනීන්: අප සමඟ චෙක් ජනරජයේ ආරම්භය CE5.

ස්ටීවන් ග්රේර වික්ටෝරෙස්ට්රල් පොත දැනටමත් ඇණවුම් කළ හැකිය:

නම *

වාසගම *

වීදියේ අංකය *

සිටි *

ZIP *

රට *

ඔබේ විද්යුත් ලිපිනය *

ඔබගේ දුරකථනය *

කැබලි *

මෙම ව්යාපෘතිය සඳහා මුල්ය ආධාරයක් ලබා දෙන්නෙමි (ඉහත බලන්න)
වසර

සැපයුම් වාර්තාව

Podmínky:

  • මෙම වෙන් කිරීම සමඟ මම ඉංග්රීසි මුල් පිටපතේ පොතක් නමැති චෙක් පරිවර්තනයක් මිලදී ගැනීමට මගේ පැහැදිලි උනන්දුවක් ප්රකාශයට පත් කරමි: නොලැබුනේය ආචාර්ය ස්ටීවන් ග්රේර.
  • මෙම පොත තවමත් පරිවර්තනය කර ඇති බවත්, එහි අවසාන මුද්රණය මා හට ලබා ගත හැකි වන්නේ 2018 / 2019 වර්ෂය වන විට පමණි.
  • අවසාන මිල (CZK / €) තවමත් තීරණය කර නැත. මුල් මිලට වඩා අඩු වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු (23 USD, දැනට 490 CZK) සහ 350 CZK ± 50 CZK පමණ වනු ඇත. ප්රවාහනය කිරීමේ පිරිවැය මිලයට එකතු වේ. (PRAH ප්රකාශන ආයතනය CR + SR යන රටවල් දෙකම නියෝජනය වේ.)
  • එවැනි වෙන්කිරීමක් සඳහා කොන්ත්රාත්කරුට පැවරිය යුතු අතර, එය පැවරීම සිදු කළ යුතුය තථ්ය පිරිවැය මත පදනම්ව ප්රවාහන ගාස්තු.
  • ඔබ එකඟ වන්නේ නම් මෙම වෙන් කිරීම බැඳී සිටී ව්යාපාරික නියමයන්.
  • මෙම සැපයුම්කරු පොත නිෂ්පාදනය කිරීමට ඉඩ සලසනුයේ ඉක්මනින් ප්රමුඛතාවයක් ලෙස සැපයුම්කරු විසින් භාර ගනු ඇත.

ඉහත කොන්දේසි සමග මම එකඟයි.

*) අනිවාර්ය අයිතම

සමාන ලිපි

අදහසක් ලියන්න