සාමාන්ය ව්යාපාර නියමයන්

I. හඳුන්වාදීමේ විධිවිධාන

I.1 මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි § § 2079 et seq. මෙම වෙබ් අඩවිය (මිලදී ගැනීම විෂය) මත ඊ-කඩයෙන් භාණ්ඩ ලබා ගෙවා සේවා සහ මිලදී ගැනීම සඳහා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුව විසින් මෙසේ පනවනු ලැබේ (සිවිල් සංග්රහයේ හෝ පිහියකින්) ලෙස නීතිය නැත. 89 / 2012 Coll., සිවිල් සංග්රහයේ,,, වන පක්ෂ, ක්රියාකරු විකිණුම්කරු ලෙස සහ ගැනුම්කරුවන් ලෙස ඇණවුම් කිරීම, වෙබ් අඩවි ඔස්සේ අවසන් වේ www.suenee.cz බිල්පත් පිරවීම සහ නියෝගයක් යැවීම.

I.2 මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි මෙම වෙළඳුන් සහ විකුණුම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් තවදුරටත් අර්ථ නිරූපනය කරති ක්රියාකරු මෙම වෙබ් අඩවි වල

මිලදී ගැනීමේ කොන්ත්රාත්තුව මගින් ආවරණය නො කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන්, 1 වගන්තිය මෙම ව්යාපාරික නියමයන් හා කොන්දේසි මෙම සිවිල් සම්බන්ධීකරණ හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීති යටතේ මෙම සම්බන්ධතාවය පාලනය වේ.

I.3 ගෙවන ලද භාණ්ඩ සහ පරිවර්තනවලදී එය වලංගු වේමිලදී ගැනීමේ මාතෘකාව බුද්ධිමය දේපල නිෂ්පාදනයක් වන අතර, එබැවින් කතෘගේ අනුමැතියකින් තොරව එහි බෙදා හැරීම හෝ තෙවන පාර්ශවයන්ට සැපයීම තහනම් වේ. මිලදී ගැනීමේ කොන්ත්රාත්තුව නිමා කර ගැනීමෙන්, මිලදී ගන්නා තැනැත්තාගෙන් යම් තොරතුරක් භාවිතා කිරීම සහ එහි සාර්ථකත්වය හෝ අසාර්ථකත්වය වන්නේ මිලදී ගන්නා තැනැත්තා පමණක් වන අතර කර්තෘට ඔවුන් වගකිව යුතු නැත. එවැනි මිලදී ගැනීමේ විෂයයක් තුළ, ගැනුම්කරුවන් හට තෙවන පාර්ශවීය නිෂ්පාදන හෝ සේවා පිළිබඳ තොරතුරු සොයාගත හැකිය. මෙම තොරතුරු නිර්දේශ කිරීමක් පමණක් වන අතර විෂය පිළිබඳ අදහසක් ඇත.

II. නියෝගය

II මෙම ලිපිනයේ දී ඇණවුම් සම්බන්ධ සියලු තොරතුරුවල ඔහු දැනගත් බව ගැනුම්කරු ප්රකාශ කරයි www.suenee.cz. විද්යුත් තැපෑලෙන් ආකෘති පත්රය වෙබ් අඩවිය හරහා පුරවා මිල දී ගැනුම්කරු විසින් මිලදී ගනු ලැබේ http://www.suenee.cz/objednavka හෝ තෝරාගත් වෙබ් අඩවි යටතේ. මිලදී ගන්නන් සමාලෝචනය කළ යුතු අතර, අවශ්ය නම්, එය යැවීමට පෙර ඇනවුම අලුත්වැඩියා කිරීම අවශ්ය වේ. යවන පිණිස නීතිමය බැඳීමක් වන අතර, ගැනුම්කරු සහ විකුණුම්කරුවන් අන්යෝන්ය අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් නිර්මාණය, එනම්. වෙළෙන්දා මිලදී ගත් අයිතමය ගැණුම්කරු ලබා එකඟ හා ගැනුම්කරු මිලදී ගැනීමේ මිල ගෙවීමට එකඟ වෙයි. මෙම නියෝගය යැවීම, විකුණුම්කරුවන්ගේ ඔහු එම වෙබ් අඩවිය මිලදී ගැනීම සඳහා කොන්දේසි හුරු පුරුදු බව තහවුරු කරයි සාමාන්ය ව්යාපාර නියමයන්, ඔහු ඔවුන් සමග එකඟ වේ. මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි මෙම මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමෙහි අන්තර්ගත වන අංගයක් වන අතර, එය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් හා ඇණවුම යැවීමෙන් වසා ඇත.

III. මිලදී ගැනීමේ මිල, බදු ලියවිල්ල

III.1 ඇණවුම සහ වෙබ් ලිපිනයෙහි ප්රතිස්ථාපනය කිරීමේ දී http://www.suenee.cz/objednavka ඔබට ලබා දෙන භාණ්ඩ හෝ සේවා සඳහා අවසාන මිල සොයාගත හැකිය. විකුණුම්කරු වැට් බදුකරු නොවේ. මිල ඉතාමත්ම අවසන්.

III.2 ඉන්වොයිසිය: මිලදී ගැනීමේ කොන්ත්රාත්තුව යටතේ සිදු කරනු ලබන ගෙවීම් ක්රියාත්මක කිරීම පිණිස, විකුණන්නාගේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ සාධක ලෙස විකුණුම්කරුට ඉන්වොයිසියක් නිකුත් කළ යුතුය. බැංකු ගෙවීම් මගින් ගෙවීම් කරනු ලැබේ.

IV. ගෙවීම් ක්රමය සහ ආකෘතිය

IV. 1 ගෙවීමේ ක්රමය: ගෙවුම් ක්රම ගෙවීම් පද්ධතියට සම්බන්ධ වේ GOPAY sroආරක්ෂිත ගෙවුම් කාඞ්පත් පිළිගැනීම සහ අන්තර්ජාල බැංකු හුවමාරු තාක්ෂණය සපයයි. සුරක්ෂිත හා විශ්වාසනීය නාලිකාවක් භාවිතයෙන් විද්යුත් බැංකුකරණය සඳහා ඔබේ ක්රෙඩිට් කාඩ්, ක්රෙඩිට් කාඩ් සහ මුරපදය ඇතුළත් කරන්න GOPAY sro ගෙවීම් දොරටුව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පමණක් හවුල් වීම GOPAY sro

IV. 2 ගෙවීම් විකල්ප:

  1. විකුණන්නාගේ ඔටුන්න ගිණුමට බැංකු මාරු කිරීම.
  2. මාර්ගගත ගෙවුම් කාඩ්පත: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 ගෙවීමේ ආකාරය: ගෙවීම් කළ හැක්කේ එක් වරක් පමණි. වාරික ගෙවීම් කළ නොහැක.

V. කොන්ත්රාත්තුව ආපසු ගැනීම - පැමිණිලි කිරීමේ ක්රියාපටිපාටිය

V.1a Za සේවා සපයනු ලබයි වෙළෙන්දා තෘප්තිමත් බව සහතික කරයි 14 දින සඳහා මුදල් ආපසු දීම. මෙම කාල සීමාව තුළ, කිසිම හේතුවක් තොරව මෙම ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමට ඔබට අයිතියක් ඇති අතර, මිලදී ගැනීමේ අයිතමය ලබා ගැනීමෙන් දින සිට ක්රියාත්මක වන දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි ආපසු ගැනීමේ කාලය ඇරඹේ.

V.1b ඉදිරිපත් කරන ලද භාණ්ඩ සඳහා, නීතිය අනුව නීතියේ හිමිකරු සහතිකය සහතික කරයි. කාලසීමාව ඇතුළත 14 දින කිසියම් හේතුවක් තොරව මෙම කොන්ත්රාත්තුව වෙතින් ඉවත් වීමට ඔබට අයිතියක් ඇති අතර, සියළු උපාංග ඇතුළු සිය මුල් ඇසුරුමේ දී භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමෙන් පසුව භාණ්ඩය ලබා ගැනීමෙන් පසුව ආපසු ගැනීමේ කාලය ආරම්භ වීමට පටන් ගනියි.

V.2 ආපසු ගැනීමේ අයිතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අරමුණ සඳහා, ඔබ විසින් මෙම ගිවිසුමේ අවලංගු කිරීම විකුණුම්කරුට දැනුම් දිය යුතුය (ඒකීයව ඔබගේ තැපැල් සේවා සැපයුම්කරුගෙන්, ෆැක්ස් හෝ ඊමේල් මගින් යැවූ ලිපියක් මගින්). ඔබ ඉවත් කරන ලද ආකෘතිය භාවිතා කළ හැකිය, නමුත් එය ඔබගේ වගකීමක් නොවේ.

V.3 ආපසු ගැනීමේ කාල පරිච්ජේදය අනුගමනය කිරීම සඳහා අදාළ කාලසීමාව අවසන් වීමට පෙර ආපසු ගැනීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට ප්රමාණවත්ය.

V.4 ආපසු ගැනීමේ ප්රතිඵල

 1. ඔබ මෙම කොන්ත්රාත්තුව ඉවත් නම්, අපි අනිසි ප්රමාදයකින් තොරව, 14 දින තුළ අපි, අප විසින් ඔබට මේ වන විට ලැබී ඇති බව සියලු ගෙවීම් භාර දෙන ලද වියදම් ඇතුළුව, (ඔබ ප්රතිඵලයක් ලෙස දරන ලද අතිරේක වියදම් හැර ඉවත් ඔබේ දැනුම් තේරුම් විට දින සිට ආපසු දරු ප්රසූතිය තෝරාගත් ක්රමය) අප විසින් ඉදිරිපත් සම්මත භාර දෙන අවම මිල අධික වර්ගය වඩා වෙනස් බව. ඔබ ප්රකාශිතව (අ) එකඟ එසේ කර නොමැති නම්, පළමු ගනුදෙනුව සඳහා (අ) භාවිතා ගෙවීමේ එම ක්රම යොදා ප්රතිපූර්ණය කිරීම. කෙසේ වෙතත්, ඔබට කිසිදු අතිරේක පිරිවැයක් දරා නැත. ගෙවීම් ආපසු හැරී භාණ්ඩ ලබා ගැනීමෙන් පසු, හෝ ඔබ භාණ්ඩ පළමු එන යන දෙකෙන් (අ) ආපසු යවා බව ඔප්පු නම්.
 2. භාණ්ඩ ආපසු ලබා ගැනීමේදී ඔබ සෘජු වියදම් දරනු ඇත. භාණ්ඩයේ ස්වභාවය හා ලක්ෂණ අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය භාණ්ඩ හැරුණු කොට භාණ්ඩයේ වටිනාකම අහිමිවීම සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය.

V.5 ආපසු ගැනීමේ ආකෘතිය (මෙම පෝරමය පුරවා නැවත එම කොන්ත්රාත්තුවෙන් ඉවත්වීමට අවශ්ය නම් පමණි)

 1. ආපසු ගැනීමේ නිවේදනය
 2. ලබන්නා (මෙහි ඇති නම, වාසගම, ලිපිනය සහ ඊ-මේල් ලිපිනය මෙහි ඇතුළත් වේ):
 3. මම මෙමගින් (*) මෙම භාණ්ඩය සඳහා මිළදී ගැනීමේ ගිවිසුමට අනුව (*) මම ඉවත් කරමි.
 4. නියෝගය (*) / ලැබීමේ දිනය (*)
 5. පාරිභෝගිකයාගේ / පාරිභෝගිකයින්ගේ නම සහ වාසගම
 6. පාරිභෝගික / පාරිභෝගික ලිපිනය
 7. පාරිභෝගික / පාරිභෝගිකයන්ගේ අත්සන (මෙම ආකෘතිය කඩදාසි ආකාරයෙන් යවනු ලැබුවහොත් පමණි)
 8. දිනය (*) සුදුසු පරිදි මකා දැමීම හෝ දත්ත පිරවීම.

V.6 ඉවත්ව යාම විද්යුත් තැපෑලෙන් සිදු කළ හැකිය ක්රියාකරු, මෙම පිටු වල ලැයිස්තුගත කර ඇති විකුණුම්කරුගේ ලිපිනය වෙත ලිවීම ක්රියාකරුසෑම විටම කොන්ත්රාත්තුවෙන් ආපසු ලබාගන්නා ප්රකාශයක් සහ බදු කුවිතාන්සිය පිටපතක් එවන බවට ප්රකාශයක් සමග. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මිලදී ගැනීමේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ මිලයට අනුරූප මුදල සමඟ ගැණුම්කරුවෙකු වෙත යවනු ලැබේ. ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා ඊමේල් පණිවුඩය විදහා දැක්වීමෙන් පසුව 30 දිනකට පසු මුදල ආපසු ගෙවනු ලැබේ.

VI. වගකීම

වෙබ් අන්තර්ගත සඳහා VI.1 වගකීමපූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව වෙබ් අඩවි යාවත්කාලීන කළ හැකිය.

VII. දත්ත ආරක්ෂණය

VII.1 විකුණුම්කරුගේ ප්රකාශය: අනවසර පිවිසීමෙන් ආරක්ෂා කර ඇති මිලදී ගන්නා පුද්ගලයාගේ සහ පෞද්ගලික දත්තවල රහසිගත ස්වභාවය පූර්ණ ලෙස ගරු කිරීම විකුණන්නා විසින් සිදු කරනු ලබයි. අයදුම්පතෙහි ඇතුලත් කරන තොරතුරු, ගැනුම්කරු හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය වේ. අවශ්ය ගිණුම්කරණ ක්රියාකාරකම්, බදු ලියකියවිලි නිකුත් කිරීම, මුදල් නොමැති ගෙවීම් හඳුනාගැනීම හා මිලදී ගන්නා තැනැත්තා සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම වැනි ව්යාපාරයන් සියල්ලම ක්රියාත්මක කරනු ලැබේ.

VII.2 අපචාර එරෙහිව දැඩි ආරක්ෂක සමඟ දත්ත අදාල ගැනුම්කරුට සඳහා හා සෙසු කටයුතු සඳහා සවිස්තර දත්ත සහ මිලදී ගැනීමේ දත්ත ගබඩා කර ඇති සහ තෙවන පාර්ශවයක් සඳහා ලබා නැහැ.

VII.3 ඉල්ලීම පරිදි, අපි ඔබ පෞද්ගලිකව ඔබව සටහන් කර ගන්නේ කෙසේද සහ අප විසින් ලිඛිතව දැනුම් දෙනු ලැබේ. නිරවද්යතාව සහ කාලෝචිතභාවය සහතික කිරීමට අපගේ උත්සාහයන් තිබියදීත්, වැරදි තොරතුරු අප වාර්තා කර ඇත්නම්, අපි එය ඉල්ලීමක් කරනු ඇත.

VII.4 පරීක්ෂා කරන්න

 1. අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ගැන ඔබ දැනුවත් කිරීමට හෝ ඔබ ගැන ඔවුන් සිතන දේ සොයා ගැනීමට ඔබගේ තොරතුරු භාවිතා කිරීමට අපට අවශ්යයි. එවන් සිදුවීම් සඳහා සහභාගි වීම, ස්වභාවයෙන්ම ස්වේච්ඡාවෙන්. ඔබ ඔවුන් සමග එකඟ නොවන්නේ නම්, එම දත්ත අවහිර කිරීමට ඕනෑම අවස්ථාවක අපට අපට කියන්න පුළුවන්.

VII.5 පෞද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තියේ සම්පූර්ණ වචන පිටුවෙහි සොයාගත හැකිය පුද්ගලික ප්රතිපත්තිය

VIII. අවසන් විධිවිධාන

VIII.1 පාරිබෝගිකයින්ගේ හැසිරීම් රටාවෙහි පැවැත්ම, ස්වභාවය සහ කොන්දේසි පිළිබඳ ඇඟවීම පැමිණිල්ලක් අධීක්ෂකයකුට හෝ රාජ්ය සුපරීක්ෂකයකු වෙත යොමු කළ හැකිද යන්න ඇතුළත් කරන්න

 1. විශේෂයෙන්ම මැදිහත් වීමක් හෝ බේරුම්කරණය (බේරුම්කරණය) හරහා පිටතදී විවාදාත්මක ආරවුල් විසඳීම; ආරවුල් විසඳීම පදනම් වන්නේ පක්ෂ දෙකම ස්වේච්ඡා සහභාගීත්වය, ක්රියාවට නැංවීමේ අරමුණ හා අපක්ෂපාතීත්වය මතය.
 2. රාජ්ය පරීක්ෂන හා පාලන අධිකාරිය චෙක් වෙළඳ පරීක්ෂණය වේ. විශේෂ නීති යටතේ මෙම අධීක්ෂණ වෙන නොවේය නම් චෙක් වෙළඳ පරීක්ෂණ, නිරීක්ෂණ චාරිකාවක හා අධීක්ෂණය නෛතික සහ ස්වාභාවික පුද්ගලයන් වෙළෙඳපොළට නිෂ්පාදන හා භාණ්ඩ විකිණීම හෝ සැපයීම, සේවා සැපයීම හෝ දේශීය වෙළෙඳපොළ මත සමාන කටයුතු සිදුකිරීම, පාරිභෝගික ණය සැපයීම හෝ වෙළඳපොලක් (වෙළඳපොළෙන්) ක්රියාත්මක පරිපාලන කාර්යාලය (වැඩිදුර තොරතුරු පනත නැත. 64 / 1986 Coll., චෙක් වෘත්තීය පරීක්ෂා අඩංගු).

VIII.2 කාර්යක්ෂමතාව

 1. මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි දිනට ක්රියාත්මක වේ 20.02.2017. තොරතුරු වෙබ් අඩවි හරහා සන්නිවේදනය කෙරේ www.suenee.cz හෝ වෙනත් තොරතුරු නාලිකා, සාමාන්යයෙන් ඊමේල් මගින්. මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි වෙනස් කිරීමට විකුණන්නා සතුය. නියමයන් හා කොන්දේසි සෑම නව අනුවාදයක්ම වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය www.suenee.cz එය සඵලතාවයේ දිනය සමඟ සලකනු ලැබේ. සෑම ඇණවුමක්ම අපගේ ව්යාපාරික නියමයන්හි වර්තමාන අනුවාදය විසින් පාලනය කරනු ලැබේ.