ඇත්ත කතාව

බයිබල් කතන්දර, අද අපට ඉදිරිපත් කරන, බොහෝ අවස්ථාවල දී සැබෑ ඉතිහාසය හුදෙක් දුගඳයි. පොතක් ලෙස පොත ගැන බයිබලයේ සඳහන් වුවද - කාගේ අන්තර්ගතයට එහි උපතේ නොවෙනස්ව වේ පොතක්, වඩාත් සමීපව පරීක්ෂා එහි අන්තර්ගතය කාලසටහනෙහි නැවත නැවතත් වෙනස් කරන ලද්දේ ඔහුගේ කාලය දේශපාලන අවශ්යතාවන්ට ගැලපෙන පරිදි වැඩි දියුණු බව තහවුරු කරයි.

මුල්ම සංස්කරණයේ හෝ වඩා හොඳයි, බයිබලය මවා ඇති ලිපි ලේඛන සොයාගත හැකි නම් එය ආගමික ව්යුහයන් සඳහා නිතරම ගිනි පෙත්තකි. අපගේ අදහස අපගේ මුතුන් මිත්තන් සමග එකඟ වනවාද නැද්ද යන්න කණගාටුවට කරුණකි.

රෝමයේ කවුන්සිලයේ 382 AC හි දේශපාලන කප්පාදුවක් සහිතව පිළිගත් පිළිගත් ග්රන්ථ සහ තීරණය කර තිබිණි. ඉතිහාසයේ අවසාන මුසාකරනය නොවූ අය බොහෝ විට ආත්මිකව අධ්යාත්මික හා අධ්යාත්මික පරිවර්ථනයන් ය. වර්තමාන ඉගැන්වීම් සමග බොහෝ දේ ඇත. සාමූහිකව, ඔවුන් සමහර විට හැඳින්වෙන්නේ මිනිහෙක්.