සූවී විශ්වය: නිදහස් ප්රකාශය

141848x 07. 09. 2017 1 රීඩර්

අපි කිසිම සංස්ථාවක් හෝ බහුජාතික සමාගමක් හෝ එහි හිමිකමක් හෝ අරමුදල් නොලබන පුද්ගලයින්ගේ උනන්දුවකි. තීරණ ගැනීමෙන් අපි ස්වාධීනව සිටිමු.

ලිපි ලේඛන සෑම විටම කතුවැකි සාමාජිකයන්ගේ මතය විය නොහැකිය. ලිපි:

  1. අත්පත් කර ගත්තා - හොඳ විශ්වාසයකින් ප්රකාශයට පත් කෙරේ. අපි ඒවායේ කර්තෘ නොවන අතර ඒවායේ විධිමත් හෝ ද්රව්යමය නිරවද්යතාවට අපි වගකිව යුතු නැත. අප විසින් බලපත්ර ලබා ගැනීමෙන් පසුව ලිපි හුවමාරු කර ගැනීමට අයිතිය ලබා ගත හැකි හෝ භාවිතා කළ හැකි ලිපි ලේඛකයන් සමඟ ගිවිසුමක් ඇත.
  2. කර්තෘ ගේ ලිපි - පිළිතුරු කතුවරයා
  3. පරිවර්තන - පරිවර්තකයා පරිවර්ථනය සඳහා වගකිව යුතු අතර මුල් පිටපතේ කතෘ අන්තර්ගතය වේ
  4. පරිවර්තකයා සහ කතෘ ලේඛකයාගේ පරිවර්තන සඳහා වගකිව යුතු ය.

පාඨකයන්ට ලබා දෙන තොරතුරු පාඨකයන්ට දෙනු ලැබේ. සෑම පාඨකයාටම එම තොරතුරු පිළිගත යුතුද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීමට නිදහස් කැමැත්ත ඇත.

ඔත්තු මාතෘකාව පිළිබඳ ඉදිරිපත් තොරතුරු ගුණාත්මකභාවය තක්සේරු කිරීමට පාඨකයන්ට ආධිපත්යවාදී හා තොරතුරු පිළිගැනීමක් සහිත ප්රභවය, සමහර (නොවේ නම් සෘජු දිනා ගත් පුද්ගලයන් හෝ හෙලි කරගත් ලිපි ලේඛණ රජය සංරක්ෂිතයෙන් සාක්ෂි) සෑම විටම නොවන බව ලබා දී ඔවුන්ගේ අදහස් ප්රකාශ කළා. ලිපිය යටතේ සාකච්ඡාවට අදාළ ප්රශ්න පාඨකයාට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

සංස්කාරකවරුන්ට සුදුසු යැයි සැලකෙන ලිපි ප්රකාශයට පත් කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී. විකල්පයට අනුව, මෙම ලිපිය උපුටා දැක්වීම හෝ ප්රතිවර්තනය කිරීම පමණි.

කතෘගේ ලිපිය සෑම විටම බහුතරයේ අදහස් ප්රකාශ කිරීමට අවශ්ය නොවන කතුවරයාගේ ආත්මීය මතය වේ. ඔහුගේ දායකත්වය සැලකිය යුතු ලෙස සාකච්ඡාවට භාජනය විය හැකි බවට කතුවරයා දැනුවත්ය.

වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතයන් ආවරණය වන මාතෘකා සමග සෘජුව සම්බන්ධ වන සම්පත් වලින් තොරතුරු සැපයීමට විවෘත කර්තව්යයක් කතෘ මණ්ඩලයේ ප්රකාශයට පත් කරයි.

ආරක්ෂා නිර්නාමිකව හා අනන්යතාව හෙළි දෙකම වාර්තා කිරීමට සාක්ෂි දීමට කැමැත්තෙන් සිටින යන්න හැකි තොරතුරු විශ්රාමික හෝ ක්රියාකාරී සේවා ජනතාව - මෙහි අරමුණ සිදුවීම් සෘජු සාක්ෂි සංස්කාරකවරුන් වෙත ළඟා වේ.

කර්තෘ මණ්ඩල සාමාජිකයින් නව අදහස්, තොරතුරු සහ ජනප්රිය ප්රවණතා විවෘත කරයි.

සපයනු ලබන තොරතුරු සෑම විටම 100% සත්ය විය නොහැකි බව පාඨකයා දැනුවත් විය යුතු අතර මුල් මූලාශ්ර වලින් උපුටා ගන්නා ලද නොදැනුවත් ලෙස විකෘති වූ තොරතුරුවල කිසියම් ප්රතිශතයක් අඩංගු විය හැකිය. අපි බොහෝ විට තෙවන පාර්ශවීය තොරතුරු මත රැඳී සිටිම නිසා, අප සැමවිටම අපේ දැනුම හා හෘදය සාක්ෂිය වෙනුවෙන් අප වෙනුවෙන් කටයුතු කරමු. නැවතත්, තොරතුරු පිළිබඳ අදාළත්වය තක්සේරු කිරීමට පාඨකයා වෙත වේ.

ඉහත සඳහන් කාරණාව අපි හොඳින් දනිමු. තවද අපගේ අභිප්රාය වන්නේ උපරිම විවෘතභාවය සහ විනිවිදභාවය සහිතව කටයුතු කිරීම බව අපි ප්රකාශ කරමු.

අපි මතභේදාත්මක මාතෘකා ප්රකාශයට පත් කරමු. අර්ථවත් අන්තර්ගතය සඳහා අපගේ මනස සිතේ තබා ගන්න. භේදයකින් තොරව විවෘත හෘදයක් නැතිව.

සමාන ලිපි

ඔබමයි