ස්ටීවන් ග්රේයර්: විදේශිකයන් හා අවි ආයුධ පමණක් නොවෙයි

5579x 05. 07. 2018 1 රීඩර්

පොතෙන් සාම්පලය ස්ටීවන් ග්රීර්: නොකැඩෙන, ඔහු දැන සිටි චෙක් භාෂාව පෙනුම - ලෝකයේ ලොකුම අභිරහස හෙළිදරව් කිරීම.

මම 10 පරිවර්තන නිමා කරන විට 9 දිනක් පමණ වේ. සම්බන්ධ පරිච්ඡේද න්යෂ්ටික අවි. අද කාලයාගේ ඇවෑමෙන්, මම මේ පොත මුළු පොතෙන් පිටතට පැමිණීමට පෙර ඔබ සමඟ බෙදාගැනීමට අවශ්ය බව ඉතා සංවේදී මාතෘකාවක් ලෙස මට පෙනේ.

ඒ නිසා, අද රෑ මම අතීතයේ සිදු වී ඇති සම්බන්ධතා ගැන යන්සය සහ සිතුවිලි සමග ගනුදෙනු සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල සමහර දේශපාලනඥයන් තවත් අවි නම්, ඒ සඳහා වූ විට අද පවා සිද්ධ ...

වැඩසටහන කුමක්ද?

මම ඔබට සංශෝධන යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නම්, මම අතීතයේ විනිවිදක කිහිපයකට මතක් කරන අතර, පොත සියලු නිම නොකළ මිල ගණන් සම්පූර්ණ කරනු ඇත! අවකාශය තුළ ගිනි අවි - විශේෂ අවධානයක් යොමු දවසේ ව්යාපෘතිය ස්ටාර් වෝස් සමග දෙවන කොටසේ දි තිබෙන පොත Roswell, ඉදිරිපත් කළ පසුව කැප කිරීමට සිරුරු සුවඳ ඇත.

නොගැලපෙන: විදේශිකයන් - ලොව ශ්රේෂ්ඨතම අභිරහස හෙළිදරව් කිරීම

මම අද 5.7.2018 වෙතින් 20 යවයි.

මම ඔබව දැකීමට බලා සිටිනවා! Sueneé :)

සමාන ලිපි

ඔබමයි