වැඩසටහන: 1. සූයින් විශ්වය (17.11.2018) රැස්වීම

12642x 10. 11. 2018

අද සිට (10.11.2018) අපි හමුවෙමු čajovna šamanka, Hálkova 8, ප්රාග් 2 na 1. සූයින් විශ්ව විද්යාලයේ රැස්වීම. අපි 12 ඉදිරියේ පෙනී සිටින සියලු අමුත්තන්, සහභාගී සහ කථිකයන් අසන්න: 00, අපි වේලාව මත ආරම්භ කළ හැකි බව මේ වන විටත් 12 වේ: 50 (හරියටම ආරම්භ).

තේරෝම් ප්රවේශයට ඇතුල් වන විට, ටිකට්පත හෝ ඔබගේ ජංගම දුරකතනයෙන් ටිකට්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න (SMST ප්රවේශය). ඔබ ටිකට් එකක් මිල දී ගෙන තිබේ නම් eshopඉන්පසු ගෙවීම් හෝ ඇණවුම් අංකය ඉදිරිපත් කරන්න (2018000XYZ).

අපගේ රැස්වීමේ වැඩසටහන පටවන අතර සෑම කෙනෙකුටම ඔවුන්ගේ ප්රියතම මාතෘකාව සොයාගත හැකි බව මම විශ්වාස කරමි.

1 වැඩසටහන. සූයින් විශ්වය (PDF වලින් බාගත කරන්න). [වැඩසටහන වෙනස් කිරීමට අයිතිය ඇත]

මෙනුවෙන් භාණ්ඩ සමඟ නැවතුම්පළක් ඇත එසීන් සුනී විශ්වය. ඔබ අපේ බ්රහස්පතින්දා 10 සිට භාණ්ඩ ඇණවුම් කරනවා නම්: 00, එසේ නම් අප එය සෙනසුරාදා පුද්ගලයෙකු තුළ 10 සිට ඕනෑම වේලාවක නිදහස් කළ හැකිය: 00 කිරීමට 21: 00. අපේ ස්ථාවරයේ ඔබට මුදල් හෝ කාඩ්පත් මගින් ගෙවිය හැකිය.

ෂැන්මා තේ තේවල සම්මත පිරිනැමීම අනුව මෙම වෙබ් අඩවියෙන් සංග්රහ ලබා දේ. කරුණාකර අඩවියේ ආසන්න වශයෙන් 60 පුද්ගලයින් සිටින බව මතක තබා ගන්න. එබැවින් යමක් ඇණවුම් කිරීමට අවශ්ය නම්, එය පෙරට එන්න හොඳයි! නිකුත් කිරීමේ මොහොතේදී මත්පැන් සහ පිපාසා මුදල් ගෙවනු ලැබේ!

ටිකට්පතක් මිලදී ගැනීමට අවසන් අවස්ථාව ඔබට තිබේ Eshop.Suenee.cz හරහා ය SMS ටිකට්

කලින් ටිකට් විකුණුම්

1. සූයින් විශ්ව විද්යාලයේ රැස්වීම: අපේ අමුත්තන් හමුවන්න

සමාන ලිපි

ඔබමයි