පේරු සහ ඊජිප්තුව: විදේශීන් අපිව පාලනය කළා

9475x 27. 06. 2015 1 රීඩර්

පේරුහි කෞතුකාගාරයේ සිට කෞතුකාගාරයේ ඇති ඡායාරූපය බලන්න. පර්යේෂකයෙකු වූ බ්රයින් ෆෝස්ටර් වසර ගණනාවක් පුරා ඊසාන දිගු හිස් කබල් සොයමින්, පරාක්රම ප්රදේශයෙහි පේරූ ප්රදේශයෙහි වෙනත් ප්රදේශයක ද සොයාගෙන ඇත.

පුරාවිද්යාඥයින් ප්රධාන වශයෙන් දිදුලන හැඩයකින් තම හිස පිහිටුවා ඇති බැන්ජෙට්ටුවක් සවි කර ඇති බව විශ්වාස කරති.

මෙම හිස්කබල් සමහරක් සඳහා අස්ථි ව්යුහයේ සාමාන්ය මිනිස් ව්යුහයට අනුරූප නොවන බව සැලකිය යුතුය. ඇතැම් අවස්ථාවලදී, කෞතුකාගාරයේ කබල් මත සමහර විශේෂ කුහරයන් සොයාගත හැකිය, පෙනෙන පරිදි හිස් කබල් පිටත මත ස්නායු අවසානය සඳහා සේවය කර ඇත. කූඩුවල කොළ සංඛ්යාව මිනිසාගේ ප්රමාණයට වඩා කුඩායි. හිස්කබලේ ප්රමාණය සාමාන්යයෙන් මිනිසුන්ට වඩා සාමාන්යයි.

සලකා බැලීමට විකල්ප තුනක් තිබේ:

  • විදේශිකයන් - පාලක සමාජ පන්තියකි
  • විදේශීන් හා ත්රස්තවාදීන් අතර හයිබ්රිඩ්
  • දෙවිවරුන් වෙත ළඟාවීමට හා විදේශිකයාගේ පැත්තට එක් වීමට අවශ්ය වූ ලෑන්ඩ්ස්
අච්නාන්ටෝගේ අම්මා

අච්නාන්ටෝගේ අම්මා

දිගු හිස් කබල්වල ප්රපංචය පේරු පමණක් නොවේ. ඊජිප්තුවේ දිගු හිස් කබල් ද හමුවිය. ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා විදේශිකයන් (හෝ අවම වශයෙන් ඔවුන්ගේ දෙමුහුම්) පැමිණීම පිළිබඳ සාක්ෂි වන්නේ ඵාරාවෝ අච්නාන්ටන්, ඔහුගේ බිරිඳ නෙෆෙට්ටි සහ ඔවුන්ගේ දරුවන්ය. ඔවුන්ගේ ප්රතිමා, බිත්ති සිතුවම් සහ ප්රධාන වශයෙන් අස්ථි කොටස් (හිස්කබල) දැක ගත හැකිය අනෙක...

සමාන ලිපි

ඔබමයි