අල්ඊන් පොත ඇණවුම් කරන්න

15528x 23. 03. 2019 1 රීඩර්
3 වන ජාත්‍යන්තර සමුළුව Sueneé Universe

සූයින් විශ්වයේ ආදරණීය මිතුරන් හා ප්රාර්ථනාවන්

වර්ෂයකට අධික කාලයක් පුරා කාර්යය බහුතරයක් පරිවර්ථනය සහ සහතිකපත් කිරීම සාර්ථකව නිම කළ බව ප්රකාශ කිරීමට අප සතුටු වෙනවා. නොලැබුනේයකතුවරයා වේ ආචාර්ය. ස්ටීවන් එම්. ග්‍රීර්. මෙම පොත මාතෘකාව යටතේ චෙක් ජනරජයේ සහ ස්ලෝවැකියාවෙහි ප්රකාශයට පත් කෙරේ ආවරණ අපගේ බිරිඳ විසින් 27.03.2019 (බදාදා) සිට කල්තියා ලබා ගත හැකිය. 12 හි: 00 හි නාගරික පුස්තකාලය 1 හිදී එදිනම රැස් කරනු ලැබේ. අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වන්නෙමු! ඔබට පොතක් ලැබිය හැකිය දැන් ඇණවුම් කරන්න.

සිල්ලර මිල තීරණය කර තිබේ 399 € / 16 €ඔබගේ තෝරාගත් නැව්ගත කිරීමේ ක්රමය මත රඳා පැවතීම සඳහා නැව් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ.

යුරෝපයේ ඕනෑම තැනකට පොත ඔබ වෙත එවීමට අපි සතුටු වන්නෙමු. නැතහොත් බව්තීස්මයේදී ඔබට එය පෞද්ගලිකව ලබා ගත හැකිය 27.03.2019 මාර්තු 12 වන දින 00:16 සිට 00:XNUMX දක්වා ප්රාග් නාගරික පුස්තකාලය, මියන්ස්කෙස් නෙමීස්ටි 1, ප්රාග් 1.

සමාන ලිපි

අදහසක් ලියන්න