නාසිම් හරේමීන්: හිස් පෘථිවිය හා සමාන මළ සිරුරු

67731x 24. 06. 2015 1 රීඩර්

නසිම් හරේමීන් ගූගල් Hangout වෙත ප්රශ්නයට පිළිතුරු දෙයි: "මම සීනුව වගේ විදියට ඇඬුවා. එබැවින් එවැනි අනුනාදයක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව ඇති විට පෘථිවි අභ්යන්තරයේ කුමක් සිදුවේද? "

සමාන ලිපි

6 අදහස් "නාසිම් හරේමීන්: හිස් පෘථිවිය හා සමාන මළ සිරුරු"

 • මාටින් හෝරස් මාටින් හෝරස් මෙහෙම කියනවා:

  අක්ෂි, නසිම් හරිමිනි යනු පෘථිවිය සඳහා අප වෙනුවෙන් බොහෝ දේ අභ්යවකාශ විද්යා ක්ෂේත්රයෙහි ලෝක ප්රසිද්ධ චරිතයක් වන අතර, එය ඉතා ශ්රේෂ්ඨ සත්ත්වයකි.
  නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබ දායක වූයේ කුමක් ද? . . මම හිතන්නේ හිස් හිසක් ඔබ දර්පණය දෙස බලයි.
  ඔබේ අදහස වැරදියි, ඔබ හරියටම පවසන්නේ කුමක්ද යන්නයි.

  • OKO OKO මෙහෙම කියනවා:

   ඒක හොඳ නම් මම විනිශ්චය කරන්න බැහැ. අභ්යවකාශ විද්යාව පිළිබඳ ලොව සුප්රසිද්ධ පුද්ගලයෙකු නිසැකවම නොවේ. අපේ පෘතුවිය වෙනුවෙන් ඇය කරන්නේ කුමක්ද? මම සියල්ලන්ම සැබවින්ම හඳුනන්නේ නැත :-)
   මම දායක වුණේ කොහොමද? මට ඔත්තුවක් නැහැ, නමුත් අඩුම තරමේ මට රිදවීමට උත්සාහ නොකරන්න, මට හැකි විට උපකාර කිරීමට. තවත් අය එයට ප්රතිචාර දක්වන්නේ නැත :-)

 • OKO OKO මෙහෙම කියනවා:

  මට බයයි ඒක හිස් හිස් ගැන ...

ඔබමයි