ජොරොලොව් ඩුසෙක් සහ එම්ඩීආර්. ජන ෂූලා: භාවනාව

5116x 08. 06. 2018 1 රීඩර්

ඔවුන් කතා කරන තවත් ශ්රේෂ්ඨ දේශනයක් ජොරොලොව් හුසේක් සහ MUDr. ජන් සූලා: ආත්මයේ බලය අපරිමිතයි! මනස වෙනස් කිරීම හා ආත්මයේ බලය තුළින් සුව කිරීම - අපට භාවනාව සඳහා උදව් වේද?

සුව කළ හැකිද?

වෛද්යවරයා මුලින්ම කළ යුතුයි රෝගය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු ය - අප "දුක් විඳිමින්" අපගේ ශරීරයේ සැතපී සිටින බව ජීවිතයේ හා මානසික පීඩනය වෙනස් වේ. ඊට පස්සේ "සුව කරන්න".

අප සිතන හා වෙනස් කළ ආහාර, ශරීරයේ රසායනික ක්රියාවලීන් කෙරෙහි බලපෑම් කළ හැකි අතර සුව කිරීමට යොමු විය හැකිය. මෙම තොරතුරු වලට බැක්ටීරියා ප්රතිචාර දක්වයි.

ප්රතිග්රාහක සහ ලිගන්ඩන්

"මෙම ප්රතිග්රාහකයා එක් අණුකයක්, ලෝකයේ ඉතාමත්ම සංකීර්ණ, දුර්ලභ සහ සංකීර්ණ අණු වලින් සමන්විත වේ."

දේශනයට සවන් දෙන්න, තව ඉගෙන ගන්න ...

සමාන ලිපි

ඔබමයි