භෞතික අභිරහස්: කළු කුහර

4915x 05. 02. 2017 1 රීඩර්

එය කෝපාවිෂ්ඨයි: අභිරහස් විදිහට හැම දෙයක්ම ගිල ගන්නා කළු කුහරයක්. කෙසේ වෙතත්, මෙම ව්යුහයන් ශාරීරිකව විස්තර කිරීමට තාරකා භෞතික විද්යාඥයින්ට කිසිදු අදහසක් නැත.

කළු කුහරයක් යනු ඉතා තරුවක තරුවක බිඳ වැටීමයි. අනුව සාපේක්ෂතාවාදයේ න්යාය විස්මයජනක ස්කන්ධ සංයුක්තයක් නිසා එය සෑම දෙයක්ම බලපායි ගිලගත්තා නැවත කවදාවත් පෙනෙන්නේ නැත. මෙන්න ලොකු ගැටලුවක්. භෞතික විද්යාඥයන්ට අනුව කළු කුහරය තොරතුරු විනාශ කිරීමටද හැකි විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ක්වොන්ටම් යාන්ත්ර විද්යාව අනුව, පෙර නොවූ විරූ තොරතුරු, එනම් මුල් අංශක වින්යාසය, සෑම විටම අවසාන නිෂ්පාදනවලින් නැවත සකස් කළ හැකිය. අවසාන නිෂ්පාදිතය දැන් ගිහින් තිබේ නම්? තොරතුරු අවිනිශ්චිත ලෙස අහිමි වනු ඇත.

බොහෝ භෞතික විද්යාඥයින් මෙම පරස්පර විරෝධී අනුව කළු කුහර පැවැත්ම පිළිබඳව සැක පහළ කරයි. තවත් සමහරු දැඩි ලෙස අවහිර වූ අවකාශයේ කාලය හේතුවෙන් වසා දැමූ වළළු නිර්මාණය වී ඇත. ඔබට අවසානයේ ගමන් කිරීමට ඉඩ සැලසෙනු ඇත. භෞතික විද්යාව හෝ scifi? කෙසේවෙතත්, කළු කුහර තවමත් පැහැදිලි හා ආකර්ෂණීය ප්රපංචයක් තවමත් පවතී.

මෙම නඩුවේ ඉතාම අනගි තොරතුරු නාසිම් හරේමීන්ගේ කෘතියේ ප්රතිඵලයකි.

භෞතික අභිරහස

මාලාවේ තවත් කොටස්

ඔබමයි