උද්භිද උද්යානය හා අභිරහස් 2012

6084x 22. 07. 2014 1 රීඩර්

2012 හි "මිස්ට්රි සහ මිස්ට්රි" යන පළමු උත්සව වලින් එකක් වූයේ චොට්බර්බෝ හි ය. මෙම උත්සවය තුළ මම විෂය ගැන පැය භාගයකට වඩා වැඩි ප්රමානයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි පස්වන විශේෂයන් හමුවීම. මෙම දේශනය පිලිබඳ වාර්තාවක් ඔබට කළ හැකිය.

දේශනයෙහි අන්තර්ගතය:

 • කොන්දේසි පැහැදිලි කිරීම
 • ඉතිහාසය පිළිබඳ දෘෂ්ටියක්
 • තුන්වන රයික් සහ ඩබ්. වොන් බෲන්
 • රොසෙල්හි සිද්ධිය
 • ඇයි ඔවුන් මෙතන?
 • විශ්වය පිළිබඳ මිථ්යාවන්
 • අභ්යවකාශයට පියාසර කිරීම
 • ඔවුන් ධවල මන්දිරයට නොපැමිණෙන්නේ මන්ද?
 • ස්ටීවන් ග්රියර් සහ ඩිස්කවරි ව්යාපෘතිය
 • ඊට් පණිවිඩය
 • පැහැරගැනීම් සහ කළු පැහැති ඔත්තු.
 • පස්වන ආකාරයේ පස්වැනි රැස්වීම (CE5)
 • ආරාධනා
 • සාකච්ඡාව

[පැහැදිලි කරන්න]

සමාන ලිපි

ඔබමයි