අයිඑස්එස් අසල සජීවීව අල්ලා ගත් යූඑෆ්ඕ

15371x 19. 09. 2019 1 රීඩර්

එය නාසා කැමරාවල සටහන් විය යූඑෆ්ඕ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය (අයිඑස්එස්) අසල සැරිසරයි. එවිට සම්ප්රේෂණය බාධා විය. සමහරු විශ්වාස කරන්නේ එය අහම්බයක් නොවන බවයි. වස්තුව සූර්යයා විසින් මුළුමනින්ම ආලෝකමත් කර ඇති අතර ඔබට එහි හැඩය මග හැරිය නොහැක. විකාශනය අතරතුර, ඇත්ත වශයෙන්ම, ප්රසිද්ධ නිල් තිරය දිස්විය - සම්බන්ධතා බිඳීමක්. එය අහම්බයක්ද නැද්ද?

කුමන්ත්‍රණ න්‍යායවාදීන් බොහෝ විට නාසා විකාශනයේ සැක සහිත වස්තූන් හෝ වස්තු සොයති. විශේෂ experts යන් බොහෝ විට මෙම වස්තූන් විස්තර කරන්නේ පියාසර නෞකාවක හැඟීම ලබා දෙන අභ්‍යවකාශ සුන්බුන් ලෙස ය.

සමහර කුමන්ත්‍රණ න්‍යායන් කියා සිටින්නේ අයිඑස්එස් දැනට බුද්ධිමත් පිටසක්වළ ශිෂ් .ාචාරයේ දියුණු ජාතිය අධීක්ෂණය කරමින් සිටින බවයි. ඔවුන් අනුගමනය කරන්නේ මනුෂ්‍යත්වයේ ප්‍රගතිය හා සංවර්ධනයයි.

සමාන ලිපි

ඔබමයි